bezimena ulica

Od kolijevke pa do groba živim unutar strogo uređenih doba: ništa nisam vidio, ništa nisam čuo, ništa nisam rekao.  http://bezimenaulica.wordpress.com/

kako je nastala slika u zaglavlju ‘bezimene ulice’:

prva fotografija: Serban Mestecaneanu, Silence – http://1x.com/photo/16627
druga fotografija: Ivana Milic, I’m not me – http://1x.com/photo/25064
(c/b original obojala fantastična žena koja dozvoljava da kažem – moja)
karijatide: nijemi svjedoci
montaža: bornaija